Používate doma tablet, smartfón či pevnú linku? Aj s takýmito otázkami vám môžu zaklopať na dvere

Štatistický úrad totiž pokračuje so zberom dát. Okrem toho, aké máme príjmy zisťuje aj, ako obyvatelia Slovenska využívajú informačné technológie. Výsledky budú porovnávať aj s ostatnými krajinami Európskej únie.

Alexandra Húsková
Ilustračný obrázok k článku Používate doma tablet, smartfón či pevnú linku? Aj s takýmito otázkami vám môžu zaklopať na dvere
Zdroj: TASR

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2016 „Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT),“ súčasne prebieha aj zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností.

Čítajte viac: Aké sú vaše príjmy, či výdavky? Možno práve u vás zaklopú na dvere úradníci zo štatistického úradu pri zbere dát

Cieľom štatistického zisťovania IKT je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť, ako s nimi vedia obyvatelia narábať.

„Výsledky zo zisťovania IKT budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri medzinárodnom porovnávaní,“ uvádza Štatistický úrad na svojej internetovej stránke.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2016 vybraných takmer päťsto obcí, ako aj mestské časti v Bratislave. Celkovo je do zisťovania IKT zaradených skoro päťtisíc domácností. V Bratislave je vo výbere 1 200 domácností.

Na dvere vám s otázkami môžu zaklopať od 21. apríla – 31. mája 2016.

Domácnosti sú vyberané špeciálnou štatistickou metódou – vyberá ich počítač. „Vyberajú sa byty a nie konkrétni ľudia. Údaje vychádzajú z ostatného sčítania ľudu,“ uviedla Silvia Tomkovičová zo ŠÚSR.

„Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky,“ uvádza ŠÚSR. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Podľa Zákona o štátnych štatistikách musia oslovené domácnosti odpovedať a poskytnúť informácie opytovateľa.

K hlavným témam zisťovania IKT bude patriť :

  • prístup k vybraným informačno-komunikačným technológiám v domácnostiach
  • využívanie internetu jednotlivcami
  • elektronický úrad – kontakt s verejnými inštitúciami cez webové stránky
  • elektronický obchod – druhy tovarov a služieb zakúpených alebo objednávaných cez internet pre osobnú potrebu jednotlivcami
  • znalosti a zručnosti v oblasti IKT
  • ochrana osobných a dôverných údajov na internete
  • sociálno-demografické charakteristiky (vek, vzdelanie, ekonomické postavenie, zamestnanie, príjem)

Čítajte viac: Zvykli by ste si na zatvorené obchody počas štátnych sviatkov?

Zdroj:ŠÚSR

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame