Tlačové správy

Rekonštrukčné práce na Odbornom učilišti Spojenej školy v Spišskej Novej Vsi ukončené: Čo sa vynovilo?

Spojená škola v Spišskej Novej Vsi prešla obnovou, pozrite na výsledok.

Ilustračný obrázok k článku Rekonštrukčné práce na Odbornom učilišti Spojenej školy v Spišskej Novej Vsi ukončené: Čo sa vynovilo?
5
Galéria
Zdroj: Spojená škola Spišská N. Ves

Prirodzenou reakciou vedenia Spojenej školy na možnosť zapojiť sa do projektu Ministerstva životného prostredia v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia bola jednoznačná odpoveď „áno“.

Práca na projekte – vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, promptné reakcie na zmeny a doplnenia, či zabezpečenie efektívnej komunikácie medzi všetkými zúčastnenými subjektmi – je častokrát komplikovaný proces. Koordináciou všetkých dostupných zdrojov sa Spojenej škole podarilo dotiahnuť do úspešného konca ďalší projekt zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy.

Po skúsenostiach s obdobným projektom na Fabiniho ulici, s podporou zriaďovateľa – Okresný úrad Košice – odbor školstva a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a vďaka odbornej a precíznej práci dodávateľa firmy Alkon SV si dovoľujeme povedať, že je projekt len taký úspešný koľko úsilia a času sme všetci tomuto projektu venovali, keďže sme všetky projektové aktivity riešili v rámci vlastných personálnych kapacít.“ – riaditeľ školy PaedDr. Ľuboš Bazár.

Projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy Odborného učilišťa Spojenej školy v Spišskej Novej Vsi v sebe zahŕňa viacero opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti – pôvodný obvodový plášť z pálenej tehly je zateplený minerálnou vlnou hrúbky 16–18 cm, boli zateplené podlahy i stropy, na streche sú nainštalované fotovoltické panely na výrobu elektrickej energie, ktoré pomocou hybridných ohrievačov ohrievajú teplú vodu, 19 rekuperačných jednotiek zabezpečuje výmenu vzduchu v celom objekte bez zmeny teploty vzduchu. V rámci projektu sa tiež kompletne renovovalo osvetlenie, bleskozvody a zrekonštruovali kotolne.

Dňa 19. júla 2019 na základe preberacieho konania bola rekonštrukcia školy ukončená a stavba úspešne odovzdaná. K ukončeniu stavebných projektových prác už chýba iba kúsok a síce kolaudácia budovy. Stavebné práce prebiehali od mesiaca apríl za plnej prevádzky vyučovania. Aj touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie dodávateľovi stavby, všetkým subdodávateľom, stavbyvedúcemu i stavebnému dozoru, za plynulosť prác a profesionálny prístup.“ Mgr. Zuzana Sokolovská – riadenie projektu zo strany investora – školy.

Spustenie prevádzky školského zariadenie sa datuje do roku 1938. Tieto budovy majú pri svojom skoro 100 ročnom fungovaní viaceré opotrebenia, rekonštrukciou sa odstránili všetky závady, kvôli ktorým dochádzalo k únikom tepla a znižovala sa tak aj kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola sa stala nielen energeticky efektívnou s úsporou nákladov na energie na rôznych miestach spotreby až 65% ale budova Odborného učilišťa získala aj veľmi príjemný estetický vzhľad, keďže patrí do pamiatkovej zóny mesta Spišská Nová Ves.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Vynovená Spojená škola v Spišskej Novej Vsi
5
Galéria
Zdroj: Spojená škola Spišská N. Ves
Zdroj: Spojená škola Spišská N. Ves
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM