Tlačové správy

Pozor na rozdiel medzi marketingovou pečiatkou a certifikátom kvality

V súčasnosti pôsobia na trhu rôzne združenia osôb, ktoré v snahe podporiť či zlepšiť pozíciu svojich členov, udeľujú im rôzne osvedčenia a marketingové pečiatky, ktoré vzbudzujú dojem najvyššej kvality alebo dôveryhodnosti obchodného partnera.

Ilustračný obrázok k článku Pozor na rozdiel medzi marketingovou pečiatkou a certifikátom kvality
Zdroj: Dnes24.sk

Podobná situácia je aj v oblasti dodávateľov tieniacej techniky. Verejnosť by si však mala uvedomiť, že nie je možné porovnávať certifikáty vydané v rámci medzinárodných akreditovaných systémov (napr. ISO) a marketingové pečiatky.

Andrea Kúdelová, vedúca divízie obchodu a marketingu K-systemu, s. r. o., Žiar nad Hronom, overeného a najväčšieho slovenského výrobcu tieniacej techniky k tomu poznamenáva: ,,Principiálne neznamená, že spoločnosť, ktorá certifikát ISO nevlastní, nie je seriózna, alebo že poskytuje nekvalitné výrobky a služby. Zákazník však v takomto prípade musí sám zvážiť, či je takáto spoločnosť pre neho dostatočne serióznym dodávateľom. Naproti tomu akreditovaný certifikát je výsledkom odborného, nestranného a nezávislého preverenia certifikovanej spoločnosti. Podmienkou získania certifikátu ISO je preukázanie splnenia množstva zákonných požiadaviek a noriem. Certifikovaná spoločnosť musí byť ochotná poskytnúť všetky potrebné informácie na posúdenie firmy na všetkých jej pracoviskách a vo všetkých pracovných postupoch. Práca certifikačného orgánu zahŕňa kontrolu dodržiavania noriem nielen vo výrobe, ale aj v administratíve, v predajni v styku so zákazníkom a aj priamo u zákazníka.Sa­mozrejme, že marketingové pečiatky sa potom nedajú porovnávať s akreditovanou certifikáciou podľa ISO 9001 alebo podľa iného manažérskeho systému (ISO 14001 alebo OHSAS 18001). Rozdiel spočíva v jasnom určení pravidiel, nezávislosti, odbornosti a teda v celkovej dôveryhodnosti.“

A. Kúdelová ďalej upozorňuje na slová riaditeľa certifikačnej spoločnosti QSCert, spol. s r. o. Ing. Marcela Šlúcha, že pri akreditovanej certifikácii sú v prvom rade jednoznačné kritériá, podľa ktorých sa certifikát udeľuje. Sú to medzinárodné normy, ako už spomínané ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 a pod. Tieto normy sú všeobecne známe a uznávané na celom svete, pričom zhodu s nimi udeľujú certifikačné orgány, ktoré disponujú odborne spôsobilými audítormi, ktoré sú nestranné a nezávislé. Ide o prepracovaný, niekoľkoúrovňový systém kontroly založený na jednoznačných kritériách v podobe medzinárodných noriem.

,,Spoločnosť K-system, spol. s r. o., v apríli 2015 úspešne obhájila certifikát systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2008. Certifikačný audit nezávislej certifikačnej autority QS Cert potvrdil súlad firemných predpisov a procedúr so skutočnosťou a nenašiel žiadne nedostatky. Certifikát ISO 9001 s medziná­rodnou platnosťou potvrdzuje dodržiavanie pravidiel v oblasti riadenia spoločnosti, kvality služieb, vzťahov so zákazníkmi, zamestnancami, dodávateľmi a ďalšími obchodnými partnermi. Významným úspechom je aj obhájenie certifikátu systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004. Pri jeho zavedení v roku 2012 naša spoločnosť získala aj podporu zamestnancov, ktorí pomáhajú napĺňať stanovené ciele – či už ide o triedenie odpadu, úsporu energií a pitnej vody, zber a následné triedenie materiálov z nefunkčných tieniacich zariadení a sietí proti hmyzu, alebo likvidáciu použitých obalových materiálov. Certifikovaná moderná práškovacia linka spoločnosti K-system, ako jedna z mála, nevyužíva pri svojej prevádzke šesťmocný chróm, ktorý je považovaný za karcinogénnu látku,“ konštatovala A. Kúdelová.

Dodala, že zákazníci a obchodní partneri pri výbere najvhodnejšieho dodávateľa by sa mali vedieť správne orientovať medzi spoločnosťami pôsobiacimi na trhu tieniacej techniky. Jednoduchým a najpodstatnejším indikátorom je certifikát, ktorý reprezentuje kvalitu a serióznosť. Stiahnuté pečate z internetu nemajú žiadnu výpovednú hodnotu. Spoločnosť K-system, spol. s r.o., je však skutočne overenou firmou v odbore tieniacej techniky, pretože disponuje platnými medzinárodnými certifikátmi ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001:2007.

Doplňujúce informácie o značke a spoločnosti K-system

K-system je registrovaná ochranná známka spoločnosti K-system, spol. s r. o. Spotrebiteľ môže originálne výrobky značky K-system kúpiť u regionálnych predajcov, alebo v 5 štúdiách tieniacej techniky – v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a v Žiari nad Hronom. Partneri z oblasti veľkoobchodu však výrobky značky K-system vyvážajú aj na iné kontinenty. V rámci exportnej činnosti spoločnosť K-system svoje výrobky vyváža do ďalších 7 krajín – sú to Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Belgicko, Švajčiarsko a Ukrajina.

Spoločnosť K-system je najväčším výrobcom žalúzií a sietí na Slovensku a prevádzkuje 5 vlastných poradenských centier – štúdií tieniacej techniky. Patrí k významným zamestnávateľom banskobystrického kraja. Za rok 2014 zaznamenala medziročný nárast tržieb takmer o 20 %. Celkové tržby spoločnosti sa zvýšili z 3,506 mil. eur v roku 2013 na 4,280 mil. eur v roku 2014. Väčšinu predaja firma zrealizovala na domácom trhu a cca 20 % v zahraničí, predovšetkým v ČR a Nemecku. Predaj na slovenskom trhu sa medziročne zvýšil takmer o 20 % a v zahraničí o necelých 10 %. Spoločnosť s čisto slovenským kapitálom zamestnáva priemerne 104 pracovníkov. Vo výrobnom sortimente dominujú interiérové, vertikálne a exteriérové žalúzie, slnolamy a siete proti hmyzu na okná a dvere.

Viac informácií je na www.ksystem.sk , e-mail: info@ksystem.eu , tel: 045 / 672 60 50

Pozor na rozdiel medzi marketingovou pečiatkou a certifikátom kvality
2
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM