Tlačové správy

Michal Sýkora: Musíme prehodnotiť rozdelenie kompetencií v samospráve

Územná samospráva a štátna správa na Slovensku prešli najmä v posledných 20 rokoch určitými zmenami. Čas ukázal, že potrebujeme revíziu týchto zmien. Bude potrebné prehodnotiť doterajšie rozdelenie kompetencií medzi štátom a územnou samosprávou – mestami, obcami a samosprávnymi krajmi.

Ilustračný obrázok k článku Michal Sýkora: Musíme prehodnotiť rozdelenie kompetencií v samospráve
28
Galéria
Zdroj: DOBRÁ VOĽBA

Musíme posúdiť, čo má vykonávať štát a čo obce a mestá. A popri tom prehodnotiť, ktoré úlohy budú mestá a obce a tiež VÚC vykonávať ako svoje originálne úlohy a budú ich financovať zo svojich rozpočtov alebo ktoré úlohy budú vykonávané v mene štátu (ako prenesený výkon štátnych kompetencií) za štátne peniaze.

Zmeniť musíme aj nastavenie financovania týchto kompetencií.

Jedno z riešení je niektoré originálne kompetencie obcí a miest zmeniť na prenesený výkon štátnej správy, čo znamená, že ich bude samospráva vykonávať v mene štátu a teda za peniaze štátu. Príkladom môžu byť materské školy. Ak štát chce zaviesť povinnú predškolskú výchovu, v takom prípade to štát musí zaplatiť. Teda musí sa to posúdiť či, z dnešnej originálnej kompetencie obcí a miest sa to nemá zmeniť na kompetenciu štátu, ktorú budú pre štát vykonávať mestá a obce (tak ako je to dnes pri základných školách).

Ďalším príkladom sú sociálne služby. Najmä prevádzkovanie zariadení sociálnych služieb dnes spôsobuje veľké problémy, tak samosprávam ako aj samotným zariadeniam.

Poskytovanie sociálnych služieb musí garantovať štát, čo znamená, že štát poskytne mestám, obciam a VÚC financie potrebné na prevádzku zariadení sociálnych služieb. Zároveň štát určí počet týchto zariadení, ich potrebnú kapacitu a najmä kvalitu poskytovaných služieb. Išlo by o podobný model ako je dnes pri základných školách.

A takto je potrebné posúdiť každú kompetenciu, či má byť štátna alebo samosprávna. Ale do budúcna musí platiť jeden základný princíp: Žiadne nové úlohy pre mestá a obce bez adekvátnych financií na zabezpečenie ich výkonu. Zákony s ekonomickými dopadmi na samosprávu majú byť prijímané zásadne tak, aby platili vždy od 1. januára, aby sa nenarúšala rozpočtová stabilita miest a obcí.

Okrem toho je nutné posúdiť aj to, aby všetky obce nemuseli vykonávať všetky súčasné kompetencie.

Malé obce častokrát nemajú na to potrebné financie ani odborných zamestnancov. Ale to neznamená, že by sa malé obce mali proti svojej vôli rušiť a zlučovať s inými obcami. Práve naopak, treba hovoriť o spájaní výkonu ich kompetencií v rámci spoločných obecných úradov, ktoré však treba legislatívne upraviť.

Zároveň je nutné rozdeliť kompetencie podľa veľkostí obcí tak, aby menšie obce vykonávali len základné samosprávne kompetencie a ostatné obce a mestá aj ďalšie kompetencie vrátane kompetencií prenesených štátom. Ale takáto zmena môže nastať len vtedy, keď aj v parlamente budú mať regióny svoje adekvátne zastúpenie prostredníctvom svojich poslancov, ktorí budú volení priamo v regiónoch, v ktorých majú trvalý pobyt. Preto s navrhovanými zmenami je nevyhnutná aj zmena volebného systému pre voľby do parlamentu, čo je najvyššia priorita Dobrej voľby.

Michal SÝKORA
Starosta obce Štrba

Viac INFO tu: https://www.facebook.com/…ravolba2020/

Michal Sýkora: Musíme zmenšiť regionálne rozdiely
28
Galéria
Zdroj: DOBRÁ VOĽBA

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: DOBRÁ VOĽBA

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

Najčítanejšie