Tlačové správy

Jaroslav Kmeť: Žijeme vo vzrušujúcej dobe premeny štátu

Jaroslav Kmeť je generálny riaditeľ sekcie informačných technológii verejnej správy a zodpovedá za odbyrokratizovanie občanov a podnikateľov pomocou informatizácie. Prečítajte si rozhovor o nástupe nových technológií, ale aj o tom, či sa náš štát ešte môže zmeniť z molocha na priateľa.

Ilustračný obrázok k článku Jaroslav Kmeť: Žijeme vo vzrušujúcej dobe premeny štátu
Zdroj: Dnes24.sk

Prečo ste sa rozhodli prijať miesto riaditeľa „štátneho IT“?

Na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu som prišiel zo súkromnej sféry a musím priznať, že táto pozícia, teda riaditeľ sekcie informačných technológii verejnej správy, je pre mňa veľkou výzvou. Viete, myslím, že väčšina ľudí na Slovensku má k štátu ako takému, pomerne komplikovaný vzťah.

Ja osobne to vnímam inak. Štát chápem ako výtvor nás všetkých. Hlavne v našich časoch, časoch demokracie, môžeme naozaj ovplyvňovať veci verejné. Preto som túto ponuku prijal. Plne sa stotožňujem s víziou Petra Pellegriniho o priateľskom štáte. No a práve zavádzanie informačných technológií a automatizácia procesov, vymieňanie si údajov medzi rezortmi a hlavne nerobenie počtárov z ľudí medzi úradmi, sú vysokým predpokladom na pre naplnenie tejto myšlienky.

Je to naozaj také jednoznačné? Nemôže to niekomu, napríklad starším ľuďom, život aj skomplikovať?

Štátu sa podarilo vybudovať informačné systémy a zdigitalizovať miliardy záznamov, či už základné údaje o nás, údaje o našom vlastníctve, trestoch, zdraví, adresách a tak ďalej.

Teraz sa snažíme prepojiť tieto informačné systémy a vymieňať si ich medzi jednotlivými ministerstvami a ich pobočkami. Predstavte si štát ako obrovský podnik s 200 000 zames­tnancami, ktorí každý deň poskytujú služby svojim zákazníkom. Tými zákazníkmi sme my, občania. A teraz si predstavte, že tento podnik nemal informačné systémy, častokrát nepoužíval počítače a tak sme preháňali zákazníkov/občanov medzi našimi vlastnými pobočkami, aby nám nosili papiere s informáciami, ktoré vlastne už tento podnik má.

Veľmi sa teším, že sa nám podarilo vybudovať systémy, ktoré sme začali prepájať a meníme prístup zamestnanca verejnej správy k zákaznikovi/ob­čanovi.

Úradník sa postupne mení z toho, ktorý rozhoduje a preháňa človeka po úradoch, na toho, ktorý si informácie musí dohľadať sám. Vyžaduje si to ale veľkú dávku trpezlivosti a zmeny myslenia. V každom prípade je to veľmi pozitívna zmena.

Ako to celé funguje? Kde si úradníci vyhľadávajú tieto informácie?

Náš tím priniesol jednoduché technické riešenie v podobe portálu oversi.gov.sk, školenia a plnú podporu pri zriaďovaní účtov pre všetkých zamestnancov verejnej správy, ktorí s naším riešením prichádzajú do kontaktu. Vytvoriť jednoduché technické riešenie, kde si zamestnanci verejnej správy pozrú výpisy, bola takpovediac hračka.

Nastaviť novú metodiku overovania údajov si však vyžadovalo obrovskú dávku trpezlivosti a vysvetľovania, vyžadovalo si to zmenu myslenia nás všetkých. Zostavili sme 20-členný tím, ktorý dennodenne riešil prvotné otázky. Pripravili sme webstránku s častými otázkami a odpoveďami www.stopbyrokracii.sk, poskytli príručky a e-learningy. Postupne sme začali meniť myslenie zamestnancov verejnej správy a pohľad na správne alebo iné konanie pre občana.

Nie je to nebezpečné? Nedá sa to nejak zneužiť?

Iste, niekto si môže povedať: „Nejaký úradník predsa nebude lustrovať o mne informácie v štátnych databázach“. Nemôže sa to stať „len tak“ a pokúsim sa to vysvetliť práve na technickom riešení celého portálu a priebehu overovania.  

Celý proces sme nastavovali tak, aby zamestnanec verejnej správy najskôr zadal vaše údaje a aj účel, na ktorý tieto informácie o vás žiada.

Napríklad staviate dom a rozhoduje o stavebnom povolení. Keď si teda pýta list vlastníctva k pozemku, na ktorom dom staviate, zadáva účel a celá žiadosť odchádza elektronicky na kataster nehnuteľností. Kataster, ak je účel správny, odpovie v krátkom čase (pár minút) a zašle mu celý list vlastníctva, na ktorý môže zamestnanec verejnej správy pri rozhodovaní nahliadnuť. Je dôležité povedať, že tento proces je automatizovaný a nikdy by sa ho nepodarilo  zrealizovať nebyť informačných systémov a zdigitalizovaných registrov, ktoré štát vybudoval.

Následne sa odloží záznam o tejto akcii a je archivovaný na dobu neurčitú. V prípade súdneho sporu alebo akéhokoľvek sporu či spätnej kontroly je tento záznam odložený a daný register ho poskytne príslušným orgánom. V praxi by to malo fungovať tak, že pokiaľ nejaký úradník rozhodne v mojom prípade nesprávne a bude to odôvodňovať výpisom, ktorý si pozrel na oversi.gov.sk, bude možné sa pozrieť priamo na tú verziu výpisu, ktorú videl aj úradník v čase rozhodovania. V budúcnosti pripravujeme aj rozhranie, kde budú občania vidieť kto, kedy a za akým účelom o nich vyžadoval informácie.

Na čom konkrétne pracujete teraz?

Za tie roky sa v štátnom systéme nahromadilo obrovské množstvo položiek ako napríklad rôzne výpisy či prílohy k žiadostiam. Momentálne si robíme detailný rešerš a poviem vám, je to naozaj makačka. Už sme identifikovali, ako by sa dali automatizovať pomocou oversi.gov.sk ďalšie potvrdenia a výpisy ako prílohy k rôznym konaniam a už tento rok hodláme odstrániť ďalšie aj ďalšie.

Môžem už spomenúť, že sa bude jednať o potvrdenia o návšteve školy, alebo o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, sociálnom poistení či daniach. V praxi by sme sa mohli postupne prepracovať do stavu, kedy podáme len žiadosť a prílohy už nebudú potrebné. No toto ešte chvíľu potrvá.

Proces automatizácie a vymieňania si údajov medzi jednotlivými inštitúciami je náročný, ale podľa mňa sme nikdy sme neboli tak blízko a nepracovali s takou chuťou a odhodlaním ako teraz, a to aj napriek paľbe niektorých negatívnych komentárov.

K riadeniu informatizácie vo verejnej správe pristupujem od začiatku zodpovedne. Dôsledne som si prešiel plnenie úloh a plynule som nadviazal na projekty, systémy a služby, ktoré už dnes prinášajú občanom, podnikateľom a štátu reálne výsledky. Asi najväčšou prioritou bude priniesť vylepšenia týchto systémov a služieb, do ktorých štát v minulosti investoval nemalé finančné prostriedky tak, aby sa nielenže vynaložené náklady štátu vracali, ale aby v čo najväčšej miere šetrili prostriedky a čas ľuďom. Už dnes sa to čiastočne darí a ja chcem na tento pozitívny trend nadviazať. Myslím si, že Slovensko je pripravené fungovať bez akýchkoľvek papierov a projekty, ktoré štát rozbehol, ho postupne k takémuto stavu privedú.

Komunikačný projekt

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM