Patríte k nákupným maniakom? Otestujte sa, ako dobre poznáte bratislavské obchodné centrá?

Otázka 1/10
Ktoré z uvedených obchodných centier je rozlohou najmenšie?

Najlepší hráči

  1. Bratislav Belić (51.41s) 100%
  2. Daniel SK (72.25s) 80%
  3. Ondrej Tibenský (57.12s) 70%
  4. Sára Zahradníková (75.23s) 70%
  5. Daniel SK (67.15s) 60%
  6. Adriana Banásová (106.04s) 60%
  7. Petra Ripci (116.81s) 60%
  8. Mário Faturík (77.64s) 40%
  9. Lenka Malikova (96.85s) 40%