Najlepší hráči

  1. Ondrej Tibenský (27.18s) 100%
  2. (28.05s) 100%
  3. Tomáš Stupavský (61.07s) 90%
  4. Ondrej Tibenský (63.76s) 90%
  5. Petra Ripci (122.8s) 40%
  6. Jakub Haršany (58.86s) 30%