Najlepší hráči

  1. Roland Kyška (2.31s) 100%
  2. Dalibor Cako (31.67s) 100%
  3. Roland Kyška (21.9s) 90%
  4. Ondrej Tibenský (45.6s) 80%
  5. Dalibor Cako (82.83s) 50%
  6. Petra Ripci (97.79s) 40%
  7. Adriana Banásová (103.73s) 30%
  8. Roland Kyška (13.94s) 20%
  9. Daniel SK (61.81s) 20%
  10. Roland Kyška (28.17s) 0%