Najlepší hráči

  1. Bratislav Belić (51.41s) 100%
  2. Sára Zahradníková (75.23s) 70%
  3. Daniel SK (67.15s) 60%
  4. Adriana Banásová (106.04s) 60%
  5. Petra Ripci (116.81s) 60%
  6. Lenka Malikova (96.85s) 40%